Kliederkerk

Op zondag 3 juli a.s. wordt weer de Kliederkerk georganiseerd!! Kliederen in de kerk? Inderdaad! Niet in de kerk maar op een andere locatie. Dit jaar vindt het plaats in en rondom het Clubhuis in Harkema (De Bjirken 1). De toegang is gratis! (Wel wordt er een collecte gehouden voor de onkosten). Kliederkerk is voor…

Pinksteren

Het kleed onder de schikking is rood van kleur. De kleur die voor de Heilige Geest staat. De Heilige Geest die over de discipelen kwam en zich als een vuur over hen verspreide. Dit is uitgebeeld door de vlambloemen. De schikking lijkt op een “lopend vuurtje” van Gloriosa bloemen.

Pasen

Het gesloten graf van Goede Vrijdag is nu een geopend graf,De Here Jezus is opgestaan!! Met Pasen begint het nieuwe leven vanuit de diepe duisternis. De bloemen in het stuk zijn wit. De kleur wit is de liturgische kleur voor feesten, vreugde. Wit roept de sfeer op van ongereptheid en zuiverheid. 

Goede Vrijdag.

Wij gedenken de dood van de Here Jezus. Zijn dood betekend het graf, begraven worden. De schikking verbeeld het graf in de rots met de sluitsteen. De donkere kleuren staan voor rouw, verdriet, het licht is afwezig. 

WEES WELKOM! ONTMOETING! SAMEN ZIJN! SAMEN DOEN! SAMEN ETEN!

Crea middag Nu we weer wat meer mogen willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om ook weer samen te komen en elkaar weer te ontmoeten, zodat we oprechte aandacht voor elkaar hebben en omzien naar elkaar. We willen daarom starten in dit nieuwe jaar met Crea middag. De eerste opzet is als volgt:…

The Passion 40daagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden. De PKN en VEG in Harkema doen hier ook aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn. Op 26 maart 2022 is er in de VEG Kerk een concert…

Kinderkerkdienst zondag 23 janauari 2020

Vandaag een heel bekend verhaal uit de bijbel; het verhaal van Noach en de ark.  Kijk, zien en knutsel maar weer mee! Welkomslied: Welkomstlied – YouTube Lied: Klop, klop, klop (Noach) – YouTube Welkom en gebed: Welkom en gebed 23 januari 2022 – YouTube Lied: Opwekking Kids 272 – No-no-Noach – YouTube Bijbelverhaal: noach bouwt…