Goede Vrijdag.

Categories: Algemeen,Overzicht,Speciale diensten

Wij gedenken de dood van de Here Jezus. Zijn dood betekend het graf, begraven worden.

De schikking verbeeld het graf in de rots met de sluitsteen.

De donkere kleuren staan voor rouw, verdriet, het licht is afwezig.