Bijbelgespreksgroep

‘Onderzoekt alles en behoudt het goede’ schreef de apostel Paulus ooit. Dat is een goede leidraad voor mensen die zich bezighouden met het bijbelboek Openbaring. Al die verwarrende teksten, moeilijke beelden en verschillende opvattingen – hoe ga je daar als gelovige mee om? Hoe kun je de goede boodschap behouden, terwijl er zoveel vragen in je opkomen?

Het is dus eigenlijk niet vreemd dat het bijbelboek Openbaring in de kerk vaak vermeden wordt. Maar doen we daarmee recht aan dit bijzondere deel van de bijbel? Aan de hand van het boek Openbaring. Brief aan de kerk van ds. G. van Meijeren proberen we met elkaar op het spoor te komen van de betekenis van Openbaring voor de lezers van vandaag.

Iedere maand komen er twee gespreksgroepen bij elkaar. Iedere groep bestaat uit ongeveer 9 deelnemers.

De ene groep komt om 19.30u bij elkaar in de Rank. De datums vindt u in de agenda.

De andere groep komt om 19.30u bij elkaar bij de fam Tabak (Wopkeloane 2). De bijeenkomsten worden steeds per keer afgesproken. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Deborah van den Bosch (boschheij@gmail.com).

Wie zin heeft om mee te doen, is altijd van harte welkom. Contactpersoon is Anneke van der Wiel (t.wiel@upcmail.nl of 0512-36205)