Pasen

Het gesloten graf van Goede Vrijdag is nu een geopend graf,De Here Jezus is opgestaan!! Met Pasen begint het nieuwe leven vanuit de diepe duisternis. De bloemen in het stuk zijn wit. De kleur wit is de liturgische kleur voor feesten, vreugde. Wit roept de sfeer op van ongereptheid en zuiverheid. 

Goede Vrijdag.

Wij gedenken de dood van de Here Jezus. Zijn dood betekend het graf, begraven worden. De schikking verbeeld het graf in de rots met de sluitsteen. De donkere kleuren staan voor rouw, verdriet, het licht is afwezig. 

The Passion 40daagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden. De PKN en VEG in Harkema doen hier ook aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn. Op 26 maart 2022 is er in de VEG Kerk een concert…

Kinderkerkdienst zondag 23 janauari 2020

Vandaag een heel bekend verhaal uit de bijbel; het verhaal van Noach en de ark.  Kijk, zien en knutsel maar weer mee! Welkomslied: Welkomstlied – YouTube Lied: Klop, klop, klop (Noach) – YouTube Welkom en gebed: Welkom en gebed 23 januari 2022 – YouTube Lied: Opwekking Kids 272 – No-no-Noach – YouTube Bijbelverhaal: noach bouwt…

Kinderkerkdienst 16 januari 2022: Kaïn en Abel

Kaïn en Abel Vandaag weer een verhaal uit het eerste boek van de bijbel; het bijbelboek Genesis. Het verhaal gaat over de 2 zonen van Adam en Eva; Kaïn en Abel. Het is een verdrietig verhaal over boos zijn en spijt hebben. Luister, zing en doe maar mee! Lied: welkom welkom – YouTube Lied: Welkom…

 Tsjerke fan de Moanne

‘Tsjerke fan de Moanne’. Op 16 januari is de dienst van onze gemeente te volgen op de televisie van Omrop Fryslân. De diensten van Omrop Fryslân beginnen altijd om 10.00 uur. Collecte voor diaconie tijdens deze diensten:  De diaconale collecte van de kerkdiensten bij Tsjerke fan de Moanne gaan naar één goed doel: Stichting Present…

Kinderkerkdienst zondag 9 januari 2022

God schept de hemel en aarde Welkom bij deze kinderkerkdienst. De komende zondagen lezen we uit Genesis; het eerste boek uit de bijbel. Vandaag beginnen we bij het begin; God schept de hemel en de aarde. Opening en gebed:  Zondag 9 januari 2020; God schept de hemel en de aarde – YouTube We zingen samen:…