Pastoraal Team

Het pastoraal team wordt gevormd door een ieder die betrokken is bij het bezoeken en aandacht geven aan mensen in de gemeente.

  • Wijkouderlingen: iedere wijkouderling heeft een wijk onder haar hoede, en houdt contact met de gemeenteleden die in haar wijk wonen. De ouderlingen, in samenwerking met de bezoekmedewerkers (zie hieronder), streven ernaar dat zij gemeenteleden één keer in de twee jaar een bezoek aanbieden. Gemeenteleden die behoefte hebben aan extra aandacht (zieken, ouderen, alleenstaanden) worden vaker bezocht.
  • Bezoekmedewerkers: de wijkouderlingen worden ondersteund in het bezoekwerk door de bezoekmedewerkers. De bezoekmedewerkers zijn geen ambtsdrager, maar gaan op dezelfde manier te werk als de wijkouderlingen: met aandacht, liefde en toewijding.
  • Pastoraal werker: Dhr. B. Smedes is verantwoordelijk voor het bezoeken van de 70plussers in onze gemeente. De meeste uitvaartdiensten worden door dhr. Smedes geleid, maar als de voorkeur uitgaat naar de predikant, dan kan dat ook.
  • Pastoraal werker voor jeugd en jonge gezinnen: Alexandra Dantuma geeft structuur aan het opzetten voor activiteiten voor de jeugd, jongeren en de jonge gezinnen (ruim begrip!!) met of zonder kinderen. Op deze manier wordt aan deze groep gemeentelden de mogelijkheid gegeven zich betrokken te voelen met onze gemeente en het geloof.
  • Predikant: – Ds Inge Landman stuurt het pastoraal team aan door middel van toerustingsavonden en overleg met de wijkouderlingen. Naast de toerusting, het reguliere bezoekwerk en het crisispastoraat verkent zij de mogelijkheden van het opzetten van jongerenpastoraat in onze gemeente. Ze doet dit samen met de jeugdouderlingen Jellie Hoekstra en Martine van der Heide en onze pastoraal medewerker voor de jeugd, Alexandra Dantuma.

Hieronder volgt een overzicht van de wijken, ouderlingen en bezoekmedewerkers:

                            PASTORAAL TEAM  2024

                     PROTESTANTSE GEMEENTE HARKEMA

Wijk Straten Ouderling Bezoekmedewerker
1 Dwerssingel, Flaekstrjitte, It Fliet, Mellereed, Muntsegroppe, Pauloane, SplittingBaansein, De Dellen, De Kim, De Roodborst, Zonneweide(Suyderhuys), Koarstmos, Jan Binnenslaan, Hurdrider, Zetveld, Torenplein, Zwitserlaan, Vierhuisterweg Tijdelijk vacant

Tienke Roorda

tienke@gmail.com

tel. 361300

Hanny Veenstra

melleveenstra14@gmail.com

tel.0620117320

2 Betonwei, De Braek, De Singel, Wydepet, Dûbele Wite, Feanbaas, Nijkamp, Reitsmastrjitte, Warmoltstrjitte

Gepke Weeninggepkeweening53@mail.com

tel. 0629228818

Gerda Hoekstra
tel. 0612658903
3 Boukewyk, Middelwyk, Mûnewyk, Ringwyk, Rúterspet, Taanwyk, FiifhûzenKammingastrjitte Vacant

Anneke vd Veer

anneke_vd_veer@hotmail.com

Tel. 363755

Sandra Gaikema          sandragaikema@hotmail.com
tel. 0653720786
Eke van der veen                    e.vanderveen@hetnet,nl
tel. 0636067352 of 0512342342
4 Reaskuorre, Boelenslaan, Burgum, Drachten, Drogeham, Eastermar, Veenwouden, Boekweitstrjitte, Stûken,    Hjouwerkamp, Homear, Ikeloane, Koetsekralen, Nijkamp, Rottefalle, Surhuizum, Tolbert Vacant

Hieke Schaap

tel.364571
Tineke Siegersma
tel. 0612759506

 

5 Bjirken, De Bosk,  Esken, De Flearen,  Ds.Tiesengaplein, Feartswal, Fugelkamp, Klyster, Muzefalk, Nijebuorren, Nijewei, Rienk Hamstra   

Tel. 0618341015
Catharina Hamstra
Tel. 0618349366                c.hamstra.bolt@gmail.com

 

De Elzen, De Kriken  

Thea Duursma

Tel.0625367641