Pastoraal Team

Het pastoraal team wordt gevormd door een ieder die betrokken is bij het bezoeken en aandacht geven aan mensen in de gemeente.

  • Wijkouderlingen: iedere wijkouderling heeft een wijk onder haar hoede, en houdt contact met de gemeenteleden die in haar wijk wonen. De ouderlingen, in samenwerking met de bezoekmedewerkers (zie hieronder), streven ernaar dat zij gemeenteleden één keer in de twee jaar een bezoek aanbieden. Gemeenteleden die behoefte hebben aan extra aandacht (zieken, ouderen, alleenstaanden) worden vaker bezocht.
  • Bezoekmedewerkers: de wijkouderlingen worden ondersteund in het bezoekwerk door de bezoekmedewerkers. De bezoekmedewerkers zijn geen ambtsdrager, maar gaan op dezelfde manier te werk als de wijkouderlingen: met aandacht, liefde en toewijding.
  • Pastoraal werker: Dhr. B. Smedes is verantwoordelijk voor het bezoeken van de 70plussers in onze gemeente. De meeste uitvaartdiensten worden door dhr. Smedes geleid, maar als de voorkeur uitgaat naar de predikant, dan kan dat ook.
  • Predikant: – Vacant –  stuurt het pastoraal team aan door middel van toerustingsavonden en maandelijks overleg met de wijkouderlingen. Naast de toerusting, het reguliere bezoekwerk en het crisispastoraat verkent zij de mogelijkheden van het opzetten van jongerenpastoraat in onze gemeente.

Hieronder volgt een overzicht van de wijken, ouderlingen en bezoekmedewerkers:

                            PASTORAAL TEAM  2019 / 2020

                     PROTESTANTSE GEMEENTE HARKEMA

 

 

wijk

    

      straten

 

      ouderling

 

     bezoekmedewerker

  1

Dwerssingel, Flaeksstrjitte, It Fliet, Krúswei, Pauloane, Roggekamp, Wopkeloane, Mûntsegroppe, Splitting

Surh.veen: De Compagnie, de Houtduif, Torenplein, Vierhuisterweg, De Dellen

 

Annie Ophuis

annieophuis@gmail.com

tel: 364866

 

Tienke Roorda

tienke@gmail.com

tel. 361300

  2           de Braek, de Singel, Dûbele wite, Nijkamp, Reitsmastrjitte, Warmoltstrjitte, Betonwei

 

Andries van der Veer

anneke_vd_veer@hotmail.com

tel.363755

 

Rieneke van der Veen

fam.avdveen@vedrin.nl

tel. 351956 of

0646673013

  3 Boukewyk, Kammingastrjitte, Middelwyk, Mûnewyk, Ringwyk, Rúterspet, Taanwyk, Fiifhûzen

 

Mattie Zwier

zwierinus@kpnplanet.nl

tel. 364935

 

Pietsje Hansma

pietsje_hansma@hotmail.com

tel. 352736

  4

Boekweitstrjitte, de Stûken, Hjouwerkamp, Ikeloane, Koetsekralen, Nijkamp- de Bôge

Surhuizum, Tolbert, Augustinusga, Boelenslaan, Drachten, Drogeham, Eastermar.

 

 

 

Anneke van der Wiel

t.wiel74@upcmail.nl

tel. 362052

 
5 deBjirken, de Bosk, de Elzen, de Esken, de Flearen, de Kriken, Feartswal, Fûgelkamp, Klyster, Mûzefalk, Nijebuorren, Nijewei, Surh.veen: Zetveld, Zwitserlaan, Suiderhuys

 

Diet Hamstra

w.hamstra@tele2.nl

tel. 364359 of 0648819433