Pastoraal Team

Het pastoraal team wordt gevormd door een ieder die betrokken is bij het bezoeken en aandacht geven aan mensen in de gemeente.

  • Wijkouderlingen: iedere wijkouderling heeft een wijk onder haar hoede, en houdt contact met de gemeenteleden die in haar wijk wonen. De ouderlingen, in samenwerking met de bezoekmedewerkers (zie hieronder), streven ernaar dat zij gemeenteleden één keer in de twee jaar een bezoek aanbieden. Gemeenteleden die behoefte hebben aan extra aandacht (zieken, ouderen, alleenstaanden) worden vaker bezocht.
  • Bezoekmedewerkers: de wijkouderlingen worden ondersteund in het bezoekwerk door de bezoekmedewerkers. De bezoekmedewerkers zijn geen ambtsdrager, maar gaan op dezelfde manier te werk als de wijkouderlingen: met aandacht, liefde en toewijding.
  • Pastoraal werker: Dhr. B. Smedes is verantwoordelijk voor het bezoeken van de 70plussers in onze gemeente. De meeste uitvaartdiensten worden door dhr. Smedes geleid, maar als de voorkeur uitgaat naar de predikant, dan kan dat ook.
  • Predikant: – Vacant –  stuurt het pastoraal team aan door middel van toerustingsavonden en maandelijks overleg met de wijkouderlingen. Naast de toerusting, het reguliere bezoekwerk en het crisispastoraat verkent zij de mogelijkheden van het opzetten van jongerenpastoraat in onze gemeente.

Hieronder volgt een overzicht van de wijken, ouderlingen en bezoekmedewerkers:

 

Wijk 1:

Dwerssingel, Flaeksstrjitte, It Fliet, Kruswei, Pauloane, Roggekamp, Wopkeloane

ouderling: Annie Ophuis 0512-364866;

bezoekmedewerker: Tienke Roorda 0512-361300

 

Wijk 2:

B. Harkemastrjitte, De Ripel, De Singel, De Braek, De Wide Pet, Dubele Wite, Nijkamp, Reitsmastrjitte, Warmoltsstrjitte

ouderling: Andries van der Veer tel: 0512-363755;

bezoekmedewerker Rieneke van der Veen tel: 0512-351956 of 0646673013

 

Wijk 3:

Boukewyk, Kammingastrjitte, Middelwyk, Munewyk, Ringwyk, Ruterspet, Taanwyk

Ouderling: Mattie Zwier 0512-364935

Bezoekmedewerker: Pietsje Hansma tel: 0512-352736

 

Wijk 4:

Boekweitstrjitte, De Stuken, Hjouwerkamp, Homear, Ikeloane, Koetsekralen, Nijkamp-De Boge

Ouderling: Anneke van der Wiel tel: 0512- 362052

Bezoekmedewerker Freke de Vries tel: 0512-515214 of 0630119292

 

Wijk 5:

De Bjirken, De Bosk, De Elzen, De Flearen, De Kriken, Ds. Tiesingaplein, Feartswal, Fugelkamp, Klyster, Muzefalk, Nijebuorren, Nijewei

Ouderling: vacant

Bezoekmedewerker Hinke van der Heide 0512-364019, Diet Hamstra tel: 0512-364359

 

Wijk 6:

Betonwei, Bosmastrjitte, De Rysloane, Fiifhuzen, It Jachtfjild, It Sud, Muntsegroppe,  Splitting, Augustinusga, Boelenslaan, Drogeham, Eastermar, Surhuisterveen, Surhuizum

Ouderling Colinda van der Ploeg 0512-362004;

Bezoekmedewerker Sita van der Meer 0512-364194, Gepke Weening 0512-362886