Hulp bij geloven

 

Geloof komt niemand zomaar aanvliegen. Geloof vraagt om inwijding, om een plaats waar al je vragen en kritische gedachten de ruimte krijgen. We weten dat veel vaste vormen, zoals bijvoorbeeld kerkgang, bidden voor het eten, dagelijks bijbellezen en zondagsrust, niet meer vanzelfsprekend zijn. Maar daarmee is niet alles gezegd. De kerk wil graag een plek zijn waar mensen elkaar bevragen op hun manier van geloven, en waar mensen in vrijmoedigheid zoeken naar betekenisvolle antwoorden.

Er zijn verschillende groepen waarbij je kunt aansluiten: er is een groep van jonge ouders, die met elkaar spreken over allerhande zaken met betrekking tot opvoeding en geloof; er is een bijbelkring, die zich dit jaar verdiept in een bepaald bijbelboek (Openbaring); er is belijdeniscatechisatie voor mensen die overwegen om belijdenis te doen; er is de Alpha kring, die samen met de vGKN aangeboden wordt.

Als je meer wilt weten over de diverse (gespreks)groepen, bekijk dan de agenda. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de predikant voor meer specifieke informatie.