Liturgisch bloemschikken

Bij erediensten met een bijzonder karakter, zoals doopdiensten, bevestigingsdiensten en diensten in de Stille Week, staat er een liturgische bloemschikking op de liturgische tafel.

Liturgisch bloemschikken is het bewust gebruik maken van christelijke kleurensymboliek, bepaalde bloemen, vormen en materialen. Op die manier kan een liturgische bloemschikking iets weergeven van de essentie van een Bijbelgedeelte of het karakter van de eredienst.

De liturgische bloemschikking voegt iets toe aan de liturgie, en het helpt ons bij de bezinning en verwerkingen van de Bijbelse boodschap. Er is iets om naar te kijken, van te genieten, en door geïnspireerd te raken. Bij de afkondigingen aan het begin van de eredienst wordt de betekenis van de bloemschikking uitgelegd.

De liturgische bloemschikkingen worden verzorgd door Lucia Storm (0512-361054) en Dukke Elzinga