Hulp bij ziekte

Aandacht en betrokkenheid zijn essentieel in situaties waarin gezondheid en zelfstandigheid niet langer vanzelfsprekend zijn. Soms gaat de gezondheid langzaam achteruit, en soms is er plotseling iets aan de hand. In elke situatie wil de gemeente graag tot steun zijn.

Ziekte en/of ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan Jeltje de Vries-Roorda. Zij geeft het bericht dan door aan de juiste personen van het pastoraal team.

Wanneer u behoefte heeft aan een bezoek of voorbede wilt aanvragen, dan kan dat ook via Jeltje de Vries-Roorda doorgegeven worden. U kunt natuurlijk ook altijd direct contact opnemen met uw wijkouderling, met de pastoraat werker of met de predikant.