Hulp bij afscheid

‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen’, zingen we wel eens op zondag (gezang 223). Dat betekent dat wij als gemeenschap, die wil vasthouden aan Gods goedheid, elkaar vertellen dat we elkaar zullen bijstaan in vreugde en in verdriet. Loslaten en afscheid nemen zijn verdrietige momenten, die bepalend zijn voor hoe de nabestaanden verder door het leven gaan. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen.

Wanneer het afscheid en het overlijden van een dierbare nabij is, dan kunt u een beroep doen op de pastoraal werker of de predikant. Hij of zij zal u ook begeleiden in de voorbereiding van de uitvaartdienst. Er vindt dan een gesprek plaats over het leven van de overledene, en over de verdere invulling van de dienst, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng.