De Protestantse gemeente Harkema is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dus als u onze gemeente een gift geeft, mag u dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Per 1-1-2016 is iedere gemeente verplicht online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Voor de ANBI gegevens kunt u kijken op:

http://www.pknharkema.nl/anbi/diaconie/

http://www.pknharkema.nl/anbi/kerkrentmeesters/