Groothuisbezoek

‘Groothuisbezoek’ is de bijeenkomst van meerdere gemeenteleden bij iemand thuis. Onder leiding van een ouderling of predikant nemen deze gemeenteleden de tijd om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan, en elkaar te bemoedigen. De groothuisbezoeken leveren vaak mooie, verrassende momenten op, en zijn belangrijk voor de kwalitatieve groei van de gemeente.

Ieder jaar zijn er vier groothuisbezoeken. Deze bijeenkomsten vinden alle vier in dezelfde week plaats. Dit seizoen zijn de groothuisbezoeken in februari 2018 (datum volgt).

Via de Paadwizer en de website ontvangt u t.z.t. de uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan een groothuisbezoek. U kunt dan aangeven welke dagen u (niet) aanwezig kunt zijn. De ouderlingen maken vervolgens een indeling van de groepen, en dan berichten zij u op welk adres u verwacht wordt voor het groothuisbezoek.

Voor vragen kunt u terecht bij Scriba