Hulp bij geboorte

 

Een groot deel van ons leven zijn wij op zoek naar geborgenheid en liefde. Zwangerschap en de geboorte van een kind zijn juist van die momenten waarop liefde en verbondenheid centraal staan. Als gemeente willen we graag delen in deze bijzondere ervaring van liefde.

Je kunt een geboortekaartje sturen naar de scriba en/of predikant. Je kind wordt dan automatisch opgenomen in de ledenadministratie van de kerk. Ook als er geen doop volgt, kan je kind worden ingeschreven. Na ontvangst van een geboortekaartje, neemt de predikant contact op voor een kraambezoek.

Als je je kind wilt laten dopen, dan wordt in overleg met de predikant een datum vastgesteld. De Heilige Doop wordt voorbereid tijdens twee gesprekken, waarbij ook een ouderling aanwezig is. Deze gesprekken gaan over de betekenis van de doop, over de motivatie van de doopouders en de gemeente om je kind te dopen, en over de concrete invulling van de doopdienst. Enige tijd na de doopdienst volgt nog een bijeenkomst, waarin we samen verkennen hoe we vorm kunnen geven aan de belofte die we aan God en aan elkaar hebben gedaan bij de Heilige Doop.