Liturgiecommissie

De liturgiecommissie richt zich speciaal op de kerstnachtviering en op de diensten in de Stille Week voor Pasen.

Onze diensten in de Stille Week beginnen op Witte Donderdag (wanneer we het Heilig Avondmaal staande in een grote kring vieren) en worden gecontinueerd op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. In deze vier diensten maken steeds gebruik van hetzelfde liturgieboekje dat u in de banken vindt.

De liturgiecommissie bestaat uit Anneke van der Veer en Marijke Kooistra.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anneke van der Veer (0512-363755)