Laatste berichten

Feesttent Sinoan 2019

Dit jaar komt het muziekkorps van het Leger des Heils uit Leeuwarden naar de feesttent. Zij verzorgen de dienst met veel zang, muziek en een meditatie. Zondag 23 juni om 19:30 uur Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en nagesprek met leden van het muziekkorps.Het zou geweldig zijn dat velen uit Harkema de…

Gezamenlijke Jeugdavond

Waar denken we aan in de Stille Week? Voorbereiding op Pasen. Voor iedereen vanaf groep 6

Meer nieuws…