Oppas tijdens de kerkdienst.

Het blijkt dat er maar een enkele keer een kind naar de oppas wordt gebracht. Er is daarom besloten dat er alleen bij een doopdienst kinderoppas aanwezig is!

Wilt u bij een ander dienst graag oppas hebben dan kunt u dit, uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de zondagdienst, doorgeven zodat er tijdig een oppas gezocht kan worden. Doorgeven aan Tienke Roorda, telefoon 361300 (bij geen gehoor andere kerkenraadsleden).

Waar?
Wanneer je in De Rank (aan de achterkant van de kerk) bent, kun je je kind(eren) naar de zaal naast de keuken brengen.

Wat moet je meenemen?
Het is handig wanneer je wat lievelingsspeelgoed van het kind meegeeft aan de oppas. Zaken als extra verschoning en drinken kun je ook het beste even duidelijk doorgeven aan de oppas.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met Tienke Roorda (tienke@gmail.com of 361300)