De kerkenraad

Klik op de foto voor een vergroting, of klik op de naam voor meer informatie (adres/telefoonnummer/e-mail)

Scriba
Inge Landman Broer Smedes Menke Land
Predikant Pastoraal medewerker Scriba
  Mail de scriba
Willem Feenstra Diet Hamstra Gepke Weening
Voorzitter Ouderling Ouderling
Martine van der Heide Jellie Hoekstra Alexandra Dantuma
Jeugdouderling Jeugdouderling Jeugdwerker
Annie Ophuis Titia Elzinga Jelkje Weening
Ouderling Diaken Diaken
img_1938
Wierd Hamstra Grietje Ophuis Jacob Duursma
Diaken Diaken Diaken
Rik de Vries Sjoerd Siegersma Sipke Schaap
Kerkrentmeester Kerkrentmeester Kerkrentmeester
Sjouke Storm
Kerkrentmeester