De kerkenraad

Klik op de foto voor een vergroting, of klik op de naam voor meer informatie (adres/telefoonnummer/e-mail)

Scriba
Inge Landman Broer Smedes Menke Land
Predikant Pastoraal medewerker Scriba
  Mail de scriba
Willem Feenstra Catharina Hamstra Rienk Hamstra
Voorzitter Ouderling Ouderling
Jellie Hoekstra Martine van der Heide
Ouderling Jeugdouderling Jeugdouderling
Alexandra Dantuma Grietje Ophuis Jelkje Weening
Jeugdwerker Diaken Diaken
img_1938
Wierd Hamstra Jacob Duursma
Diaken Diaken
Rik de Vries Sjoerd Siegersma Sipke Schaap
Kerkrentmeester Kerkrentmeester Kerkrentmeester
Sjouke Storm
Kerkrentmeester