De kerkenraad

Klik op de foto voor een vergroting, of klik op de naam voor meer informatie (adres/telefoonnummer/e-mail)

Scriba
Vacant Broer Smedes Menke Land
Predikant Pastoraal medewerker Scriba
  Mail de scriba
Ouderling
Willem Feenstra Diet Hamstra Andries van der Veer
Voorzitter Ouderling Ouderling
Sonja Prins Anneke van der Wiel Mattie Zwier
Jeugdouderling Ouderling Ouderling
Annie Ophuis Titia Elzinga Willem van der Meer
Ouderling Diaken Diaken
img_1938
Jelkje Weening Gepke Weening  Wierd Hamstra
Diaken Diaken  Diaken
Harm van der Meer Peter van der Vaart Piet Reitsma
Kerkrentmeester Kerkrentmeester Kerkrentmeester
Hilleke van der Meulen
Kerkrentmeester