De kerkenraad

Klik op de foto voor een vergroting, of klik op de naam voor meer informatie (adres/telefoonnummer/e-mail)

Scriba
Inge Landman Broer Smedes Menke Land
Predikant Pastoraal medewerker Scriba
  Mail de scriba
Willem Feenstra Diet Hamstra Gepke Weening
Voorzitter Ouderling Ouderling
Martine van der Heide Jellie Hoekstra Alexandra Dantuma
Jeugdouderling Jeugdouderling Jeugdwerker
Annie Ophuis Titia Elzinga Jelkje Weening
Ouderling Diaken Diaken
img_1938
Wierd Hamstra Grietje Ophuis
Diaken Diaken
Rik de Vries Peter van der Vaart Sipke Schaap
Kerkrentmeester Kerkrentmeester Kerkrentmeester
Hilleke van der Meulen
Kerkrentmeester