Preekrooster Protestantse Gemeente Harkema 2024

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden Lied vooraf
Januari 7 9.30 Ds. J. Stander Kollum NLB 868: 1, 2 en 4 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
14 9.30 Ds. T. A. Huttenga Burgum Tienerkerk ELB 168: 1, 2,4 en 7 Dank U voor deze nieuwe morgen
21 9.30 Ds. I. Landman Aldeboarn Kingskids NLB 212: 1, 2 en 3 Laten wij zingend deze dag beginnen
28 9.30 Dhr. J. van der Meer Drachten Voorbereiding HA ELB 357: 1 en 4 Vreugde, vreugde louter vreugde
Februari 4 9.30 Ds. J. J. van der Sleen Drogeham Viering HA / KND NLB 276: 1 en 3 Zomaar een dak boven wat hoofden
11 11.00 Door commissie Jeugd/gezinsdienst N.v.t.
18 9.30 Ds. S. Boukes Balk Voorjaarsvakantie NLB 213: 1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid
25 9.30 Ds. B. P. de Boer Kollum Voorjaarsvakantie ELB 186a: 1 en 2 Leid mij, Heer o machtig Heiland
Maart 3 9.30 Ds. J. Glas Kootstertille Tienerkerk NLB 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
10 9.30 Ds. G. den Dikken Drachten ELB 297 Hier in uw heiligdom
13 19.30 Ds. R. Lafeber Gorredijk Biddag ELB 162: 1, 2, 8 en 9 O God van hemel, zee en aard
17 9.30 Door commissie Zangdienst N.v.t.
24 9.30 Ds. W. J. van Dijk Surhuisterveen Palmpasen NLB 575: 1, 2 en 6 Jezus, leven van ons leven
28 19.30 Ds. I. Landman Aldeboarn Witte donderdag / Viering HA NLB 272 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
29 19.30 Ds. G. J. Otter Damwâld Goede vrijdag N.v.t.
30 19.30 Dhr. W. Feenstra Harkema Stille zaterdag N.v.t.
31 9.30 Dhr. B. Smedes Surhuisterveen Paaszondag Jde H 25: 1 ,2 en 5 Daar juicht een toon daar klinkt een stem
April 7 9.30 Ds. G. Timmer Kollum NLB 215: 1, 3 en 7 Ontwaak, o mens de dag breekt aan
14 10.30 Door commissie Jeugd/gezinsdienst N.v.t.
21 9.30 Ds. J. Bakker Veenwouden Kampweekend NLB 377: 1, 2, 4 en 7 Zoals ik ben, kom ik nabij
28 9.30 Ds. T. A. Huttenga Burgum Meivakantie ELB 185:1 en 4 Leer mij uw weg
Mei 5 9.30 Ds. E. A. van Gulik Ten Boer Meivakantie ELB 308: 1 en 2 Doorgrond mijn hart
9 9.30 Strandheem festival Hemelvaartsdag N.v.t.
12 9.30 Ds. J. J. van der Sleen Drogeham Kingskids NLB 210: 1 en 3 God van hemel, zee en aarde
19 9.30 Ds. I. Landman Aldeboarn Pinksteren NLB 672: 1 en 7 Komt laat ons deze dag
26 9.30 Ds. E. J. M. Peersmann Kollum ELB 7a: 1, 2 en 5 De Heer is mijn herder
Juni 2 10.30 Ds. H. J. de Groot Burgum Jeugd/gezinsdienst met overstap gr 8 N.v.t.
9 9.30 Ds. E. Fokkema Twelloo ELB 170 Groot is uw trouw, o Heer
16 9.30 Ds. J. Glas Kootstertille Tentdienst N.v.t.
23 9.30 Ds. T. A. Huttenga Burgum Voorbereiding HA ELB 313: 1 en 3 Heer, ik geef me aan u volkomen
30 9.30 Ds. I. Landman Aldeboarn Viering HA / KND NLB 233 Wat klaarstaat op tafel
Juli 7 11.00 Door commissie Kliederkerk N.v.t.
14 9.30 Dhr. J. van der Meer Drachten ELB: 147:1, 3 en 6 Heer, ik hoor van rijke zegen
21 9.30 Dhr. S. de Boer Buitenpost Zomervakantie, gez. in PKN ELB 364 Heerlijk is uw naam
28 9.30 Dhr. S. Storm Drogeham Zomervakantie, gez. in VEG N.v.t.
Augustus 4 9.30 Mevr. F. Wesseling de Tike Zomervakantie, gez. in PKN NLB: 213: 1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid
11 9.30 Dhr. B. Smedes Surhuisterveen Zomervakantie, gez. in VEG N.v.t.
18 9.30 Ds. S. van Weststrate Heerde Zomervakantie, gez. in PKN ELB 396: 1 en 3 Grijp toch de kansen
25 9.30 Dhr. B. Smedes Surhuisterveen Zomervakantie, gez. in VEG N.v.t.
September 1 9.30 Ds. J. J. van der Sleen Drogeham NLB 314 Here Jezus om uw woord
8 9.30 Ds. E. Fokkema Twelloo NLB 217: 1, 4 en 5 De dag gaat open voor het woord des Heren
15 9.30 Door commissie Startzondag / Kingskids ELB 435 k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
22 9.30 Ds. I. Landman Aldeboarn Bevestiging ambtsdragers NLB 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
29 9.30 Ds. D. van der Bosch-Heij Haren ELB 329 Heer ‘k wil U danken, U loven en prijzen
Oktober 6 9.30 Door commissie Kollum Zangdienst N.v.t.
13 10.00 Door commissie KSG dienst, gez. in PKN N.v.t.
20 9.30 Ds. I. Landman Aldeboarn NLB: 975: 1 en 3 Jezus roept hier mensen samen
27 9.30 Ds. E. Fokkema Twelloo Reformatiedienst gez. in VEG N.v.t.
November 3 9.30 Ds. D. van der Bosch-Heij Haren Herfstvakantie, voorbereiding HA ELB 356 Van U wil ik zingen
6 19.30 Ds. S. Boukes Balk Dankdag NLB 718 God die leven hebt gegeven
10 9.30 Ds. J. Glas Kootstertille Viering HA NLB 840 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
17 11.00 Dhr. J. van der Meer Drachten Jeugd/gezinsdienst N.v.t.
24 9.30 Dhr. B. Smedes Surhuisterveen Eeuwigheidszondag ELB: 413: 1, 2 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten
December 1 9.30 Ds. G. Timmer Kollum 1e advent ELB 418 Advent is dromen
8 9.30 Ds. A. Vriend Workum 2e advent NLB 440: 1 en 2 Ga, stillen in den lande
15 9.30 Ds. J. J. van der Sleen Drogeham 3e advent Gez: 125: 1 en 5 O kom, o kom, Immanuël
22 9.30 Ds. G. Borger-Koetsier Surhuizum 4e advent NLB 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
24 21.00 Ds. I. Landman Aldeboarn Kerstnachtdienst NLB 483 Stille nacht, heilige nacht
25 10.00 Door commissie Kerstgezinsdienst NLB: 486: 1 en 3 Midden in de winternacht
29 9.30 Ds. A. Elverdink Eastermar Gez 397: 1,4 en 6 O God die droeg ons voorgeslacht
31 19.30 Dhr. B. Smedes Surhuisterveen Oudejaarsdag NLB 413: 1 en 3 Grote God, wij loven U