Pinksteren

Het kleed onder de schikking is rood van kleur. De kleur die voor de Heilige Geest staat. De Heilige Geest die over de discipelen kwam en zich als een vuur over hen verspreide. Dit is uitgebeeld door de vlambloemen. De schikking lijkt op een “lopend vuurtje” van Gloriosa bloemen.

The Passion 40daagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten en paaswakes worden gehouden. De PKN en VEG in Harkema doen hier ook aan mee. Iedereen is welkom om erbij te zijn. Op 26 maart 2022 is er in de VEG Kerk een concert…

Op 23 januari starten de reguliere diensten weer!

Na de prachtige, laatste online dienst via “Tsjerke fan de Moanne” van Omrop Fryslân starten we op 23 januari weer met diensten waar onze gemeente fysiek weer bij elkaar kan komen. ZEGT HET VOORT!Dat betekent dat iedereen in onze gemeente dat mag weten ook. Fijn dat de start begint met een avondmaalsdienst, voorganger is ds…

 Tsjerke fan de Moanne

‘Tsjerke fan de Moanne’. Op 16 januari is de dienst van onze gemeente te volgen op de televisie van Omrop Fryslân. De diensten van Omrop Fryslân beginnen altijd om 10.00 uur. Collecte voor diaconie tijdens deze diensten:  De diaconale collecte van de kerkdiensten bij Tsjerke fan de Moanne gaan naar één goed doel: Stichting Present…

Doe mee met de Krystkuier!

Op Kerstmorgen wordt er een Krystkuier georganiseerd door PKN Harkema. Doe mee en geef je op. Opgeven kan tot uiterlijk 14 december bij: Sonja Prins- sonjaprins@hotmail.com- 06 23813804    Stuur haar een email, appje of sms berichtje.  Wij zien jullie graag op 25 december bij de Krystkuier!

Uitleg Liturgisch bloemstuk

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen. De kleuren lopen van paars, rose naar wit Het vertelt van de levensreis in verschillende etappes. De cirkel van het aardse leven dat overgaat in Gods licht. Gedenk de mens die sterft in het licht van de Levende. Hij is in liefde geborgen bij de Eeuwige.

Eeuwigheidszondag

Zondag aanstaande is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze dienst staan we als gemeente stil bij de overleden gemeenteleden van afgelopen jaar. De nabestaanden zijn zoals we gewend zijn uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Daarnaast gedenken we ook degene die al eerder waren overleden.Dit jaar zijn er veel gemeenteleden die we…