Gesprekskring – Woensdag 29 september

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht

Woensdag 29 sept is er gesprekskring.
Om acht uur in de Rank!