Club

Voor de kinderen en jongeren in onze gemeente is er de mogelijkheid om op club te gaan. Tijden de clubavond wordt er in ieder geval stilgestaan bij een Bijbelverhaal en aan het begin en eind van de clubavond wordt er samen gebeden. De verdere invulling bestaat uit iets knutselen, een spel, een quiz, enz.

Daarnaast organiseert de jeugdraad een kerstbroodmaaltijd, playbackshow, kamp, speurtochten, disco’s samen met omringende dorpen. We zijn aangesloten bij het FCJA (Achtkarspelen), dit is een onderdeel van het FCJF (Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland). Deze organisatie zet zich in voor kwalitatief goed jeugdwerk. Belangrijk daarin is dat de mensen, die (op vrijwillige basis) het jeugdwerk in de plaatsen organiseren, het juiste gereedschap krijgen; informatie, materialen en ondersteuning op professionele basis. Er worden door het FCJF ook diverse activiteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd, zoals: de Clubstriid, volleybaltoernooien en playbackshows.

Om de financiën rond te krijgen worden er verschillende acties gevoerd zoals de flessenactie en de boodschappenactie voor het kamp.

Leiding clubs:

Groep basisonderwijs  Donderdagavond 1x per 2 a 3 weken van 19:00 uur tot 20:00 uur
Leiding: Sonja Prins en Willie de Wind.

Groep 12+ Zondagavond  1x per 4 weken van 18:30 uur tot 20:00 uur
Leiding: Antsje Jager en Pietsje Alma.

Groep 16 +  Zondagavond 1x per 6 weken van 19.30 uur tot 21.00 uur
Leiding: Grietje Ophuis en Willem van der Meer