Hartverwarmend Benefietconcert Opmaat voor Oekraïne

Kategory: Teater en Muzyk Datum: snein 29 oktober 2023 15:30 – 17:30 Locatie: Kruiskerk, Buitenpost Op zondagmiddag 29 oktober, 15.30 uur treedt het Ukraine Liberation Orchestrao op onder leiding van dirigent Jeroen Weierink in de Kruiskerk in Buitenpost. Dit doen zij samen met een aantalbekende Oekrainse operazangers.Het Ukraine Liberation Orchestra bestaat uit beroemde Oekraïense musici die vanwege de oorlog zijn gevlucht…

Zangdienst 

Op 5 november hebben we s morgens om 9.30 uur een zangdienst met als thema:  “We mogen van geluk spreken”. Het mannenkoor “Hiel Gewoan” verleent zijn medewerking aan deze dienst. We hopen met elkaar een fijne dienst te hebben ! Na de dienst is er koffiedrinken in de Rank. Tot ziens, namens de Zangdienstcommissie.

Verhaal bij het liturgisch bloemstuk

Pasen, het feest van de opstanding. Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden. Hij heeft het volbracht! Vandaag vieren we dat Jezus is opgestaan. Het graf is leeg.  De windsels liggen ernaast. De witte en gele bloemen geven de blijde boodschap aan.

Uitleg liturgisch stuk Kerst

Het stuk heeft witte bloemen.Deze staan voor reinheid, zuiverheid en vreugde.De Lelie in het midden stelt onze Here Jezus voor.Die is gekomen om de wereld te redden.De witte bol van bloemen verbeeldt de wereld voor waarop wij wonen.Boven het stuk hangt de ster van Bethlehem waar Jezus ter wereld kwam.