WEES WELKOM! ONTMOETING! SAMEN ZIJN! SAMEN DOEN! SAMEN ETEN!

Categories: Algemeen,Overzicht

Crea middag

Nu we weer wat meer mogen willen we graag van de gelegenheid gebruik maken om ook weer samen te komen en elkaar weer te ontmoeten, zodat we oprechte aandacht voor elkaar hebben en omzien naar elkaar.

We willen daarom starten in dit nieuwe jaar met Crea middag. De eerste opzet is als volgt:

15.30 zal de middag starten waarbij inloop mogelijk is vanaf 15.15.

Opening met een gebed en/of gedicht.

Een creatieve invulling van de middag, wat daadwerkelijk kan betekenen dat er iets gemaakt wordt, maar ook spelletjes spelen (bijv. sjoelen, dammen en rummikub etc.), een bijbelse bingo doen, een spreker laten komen, luisteren naar (en meezingen met) mooie muziek  of in gesprek gaan over een onderwerp behoort tot de mogelijkheden. Een heel divers aanbod waarbij ook met de deelnemers besproken wordt waar behoefte aan is. Dit alles onder het genot van een kop koffie of thee. 

Op het eind van de middag zal er samen een broodje gegeten worden met een kopje soep. Er wordt wel een verzoek gedaan voor een kleine vrije bijdrage voor de onkosten. Rond 19.00 zal het einde zijn waarbij een ieder weer huiswaarts kan keren. Opgave is nodig in verband met de inkoop van boodschappen. Opgeven kan via het strookje in het midden van de Paadwizer, wat ingeleverd kan worden in de collectezak of via een telefoontje naar Grietje Ophuis of Diet Hamstra. Is vervoer een probleem? U kan gehaald en weer thuisgebracht worden. Laat u dit dan even weten bij onderstaande contactpersonen? En er is geen leeftijdsgrens, iedereen is welkom!

Kortom:

Wat: Crea middag

Wanneer: dinsdag 29 maart

Frequentie: 1x per maand

Inloop: vanaf 15.15 

Start: 15.30

Einde: 19.00 

Opgave: ja voor 20 maart 

Contactpersonen: Diet Hamstra, telefoonnummer: 0648819433 en Grietje Ophuis, telefoonnummer: 0613829995

We hopen dat we fijne middagen samen mogen hebben en hopen u of jou 29 maart te mogen begroeten. Tot ziens!