Profielschets van de te beroepen predikant:

De profielschets van de te beroepen predikant voor de samenwerkende Protestantse Gemeenten te Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en Twijzel staat namens de 5 samenwerkende gemeente te lezen op de website van de PKN kerk van Augustinusga op de site gezegd. De info kunt u lezen via onderstaande link: https://augustinusga.protestantsekerk.net/profielschets/

Feesttent Sinoan 2019

Dit jaar komt het muziekkorps van het Leger des Heils uit Leeuwarden naar de feesttent. Zij verzorgen de dienst met veel zang, muziek en een meditatie. Zondag 23 juni om 19:30 uur Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en nagesprek met leden van het muziekkorps.Het zou geweldig zijn dat velen uit Harkema de…

Liturgisch bloemstuk

De uitleg van het liturgisch stuk is als volgt: In het midden van de schikking zien we het kruis, waarbij we denken aan de overledenen, maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus. De witte bloemen en kaarsen vertellen van het licht. De witte Amarillis en Klimop zijn in verbinding met het kruis…