Tsjerke fan de Moanne

‘Tsjerke fan de Moanne’. Op 16 januari is de dienst van onze gemeente te volgen op de televisie van Omrop Fryslân. De diensten van Omrop Fryslân beginnen altijd om 10.00 uur. Collecte voor diaconie tijdens deze diensten:  De diaconale collecte van de kerkdiensten bij Tsjerke fan de Moanne gaan naar één goed doel: Stichting Present…

Kinderkerkdienst zondag 9 januari 2022

God schept de hemel en aarde Welkom bij deze kinderkerkdienst. De komende zondagen lezen we uit Genesis; het eerste boek uit de bijbel. Vandaag beginnen we bij het begin; God schept de hemel en de aarde. Opening en gebed:  Zondag 9 januari 2020; God schept de hemel en de aarde – YouTube We zingen samen:…

Adventposter: vakje 5

Vakje 5 Kijk naar het geopende vijfde vakje. Wat zien jullie? Lijken deze mannen belangrijk of juist niet? En waarom? Lees het bijbelverhaal bij Lucas 2:6-20 Kijk nu naar het plaatje van de geopende poster. Hoeveel mensen tellen jullie? Iedereen heeft een prachtig plekje gekregen rondom Jezus. Rijk of arm, machtig of juist onbekend. Iedereen…

Update coronamaatregelen

Iedereen zal het hebben gehoord; Nederland is in een strenge lock down vanaf zondag 20 december! Dit betekent voor onze kerk: Vanaf deze dag zijn alle diensten alleen online te volgen. De Krystkuier op eerste kerstdag gaat niet door; gezien de omstandigheden is deze activiteit, ondanks alle maatregelen tijdens de “kuier” niet verantwoord. Dat betekent dat er eerste kerstdag…

Adventposter: vakje 4

Vakje 4: Kijk naar het vierde geopende vakje. Wat zien jullie? Lijkt deze man belangrijk of juist niet? En waarom? Lees het bijbelverhaal bij Jesaja 53:1-6

Adventposter: vakje 3

Vakje 3: Kijk naar het 3e geopende vakje. Wat zien jullie? Lijken de mannen belangrijk of juist niet? En waarom?  Lees het bijbelverhaal bij Marcus 9:33-37

Doe mee met de Krystkuier!

Op Kerstmorgen wordt er een Krystkuier georganiseerd door PKN Harkema. Doe mee en geef je op. Opgeven kan tot uiterlijk 14 december bij: Sonja Prins- sonjaprins@hotmail.com- 06 23813804    Stuur haar een email, appje of sms berichtje.  Wij zien jullie graag op 25 december bij de Krystkuier!

Adventposter: vakje 2

Vakje 2: Kijk naar het tweede opengemaakt luikje. Wat zien jullie? Lijkt deze vrouw belangrijk of juist niet? En waarom?  Lees hierbij het bijbelverhaal bij Lucas 1:26-56. Iedereen schrijft (of laat opschrijven) tijdens het lezen 3 woorden op die hij of zij niet zo goed begrijpt op 3 verschillende memobriefjes. Leg na het lezen alle memopapiertjes…

Adventposter: Vakje 1

Vakje 1: Kijk naar het vakje. Wat zien jullie? Lijkt deze man belangrijk of juist niet?  Lees het bijbelverhaal bij Lucas 2: 1-5

Uitleg Liturgisch bloemstuk

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen. De kleuren lopen van paars, rose naar wit Het vertelt van de levensreis in verschillende etappes. De cirkel van het aardse leven dat overgaat in Gods licht. Gedenk de mens die sterft in het licht van de Levende. Hij is in liefde geborgen bij de Eeuwige.