World Servants Nieuws

Categories: Algemeen,Overzicht

Hallo allemaal. Het is alweer een hele tijd geleden dat wij iets hebben meegedeeld over hoe het verloopt met en voor ons project in Zambia.

U vraagt zich wellicht af; is er dan geen nieuws te melden?
Integendeel, heel veel zelfs….

De acties die we dit jaar nog hebben gedaan zijn als volgt:

  • het World Servants buffet op 12 februari. Een hele mooie opkomst en wat hebben we een fantastische en gezellige avond gehad. Vele vrijwilligers hebben zich voor ons ingezet om een heerlijk buffet gereed te maken waarvoor nog onze hartelijke dank! Het was geweldig!
  • door de diaconie van de vGKN is in maart nog een enveloppen actie gehouden. Gemeenteleden konden kiezen uit twee projecten waarvan ons project/onze groep er één van was. Hier werd ruim gehoor aan gegeven en de opbrengst was overweldigend. Alle sponsors/donateurs ook weer hartelijk dank hiervoor.
  • Met de vernieuwde wasinstallaties bij autobedrijf Alex Kooistra hebben we op 23 april nog heel wat auto’s gewassen. De opbrengst hiervan gaan we besteden voor sport- en spelmateriaal voor ons project.

Wat betreft de financiën voor ons project kunnen wij melden dat wij zowel onze deelnemers bijdrage alsmede ook de “challenge” binnen hebben.
Daarnaast kunnen we dus ook nog sport- en spelmaterialen aanschaffen die ook meegaan naar Zambia. Kort samengevat: voor dit deel zijn we dus klaar.

De laatste tijd hebben we ons vooral bezig gehouden met andere projectvoorbereidingen zoals:
– het (verplicht) deelnemen aan een leiderstraining weekend
– deelname aan een trainingsdag voor kinderwerk en toerusting
– deelname aan een trainingsdag voor technisch leiders

Niet te vergeten; het fantastische VBW16 oftewel het VoorBereidingsWeekend 2016.
Een weekend waar we kennis gemaakt hebben met de andere deelnemers die met ons meegaan op project en waar we heel veel informatie hebben gekregen (en ook gegeven) over ons project.
Daarnaast uiteraard ook veel aan ’teambuilding’ gedaan.

U ziet/leest; hoewel het qua nieuws berichten wat rustig bleef hebben we absoluut niet stil gezeten en dat doen we nog steeds niet. De deelnemers moeten hun kinderwerk dag nog voorbereiden en de leiders zijn druk bezig met het samenstellen van het programma voor als we eenmaal op locatie zijn…
Het komt tenslotte steeds dichterbij …., het wordt ook steeds spannender maar we hebben er ook heel veel #Sinoan!!!

Groeten,
World Servants Groep Harkema