Uitnodiging afscheids- en verbintenisviering dr. Deborah van den Bosch-Heij

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht,Speciale diensten

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harkema, het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, en de werkgroep voor Kerk en Krijgsmacht nodigen u van harte uit voor de viering waarin

 

dr. Deborah van den Bosch-Heij

 

afscheid zal nemen als predikant van de Protestantse Gemeente Harkema en zal worden bevestigd tot predikant met een bijzondere opdracht ten dienste van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht.

De viering begint om 10.30 u in de kerk aan de Warmoltsstrjitte 113, 9281 PM Harkema.
De bevestiging zal geschieden door ds. K.H. Ubels, Hoofdkrijgsmachtpredikant.

Voor de jongsten is er oppas en kindernevendienst.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Harkema
Dhr. Willem Feenstra, preses
Mw. Menke Land-de Graaf, scriba

Namens het moderamen van de Generale Synode
Ds. Karin van den Broeke, preses
Dr. René de Reuver, scriba

Namens de werkgroep voor Kerk en Krijgsmacht
Ds. Dick Huurman , voorzitter
Ing. bc. Henk Stokking, secretaris

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u deze viering bijwoont. Gemeenteleden en andere belangstellenden uit de omgeving hoeven zich niet aan te melden, zoals in de uitnodiging is vermeld.

Uitnodiging afscheids- en verbintenisviering dr. Deborah van den Bosch-Heij