Uitleg liturgisch stuk, naar aanleiding van Lucas 1, de verzen 57 t/m 80

Categories: Algemeen,Diaconie,Foto's,Overzicht

Liturgisch stuk, zondag 18 december

Uitleg liturgisch stuk, naar aanleiding van Lucas 1, de verzen 57 t/m 80

Onder de schikking ligt een wit kleed, wit de kleur van p1050285feest, vreugde en de geboorte van Johannes.
Zacharias wordt uitgebeeld door een open amaryllis, want hij kan immers weer praten.
Ook ziet u een schaal met water, met daarin een bloem, voorstellende Johannes de Doper.
Zacharias krijgt zijn stem terug, nadat hij duidelijk heeft gemaakt dat het kind Johannes moet heten.

“Het eerste woord dat uit de mond
van priester Zacharias komt,
zet iedereen tot zingen aan,
hoe God met mensen is begaan.
Dit is het , wat Hij heeft beloofd:
Ik zend een vuur dat nóóit meer dooft,
Een licht dat schijnt, een zon die straalt,
en over álle donker daalt”