Uitleg liturgisch stuk, naar aanleiding van Lucas 1, de verzen 39 t/m 56

Categories: Algemeen,Diaconie,Foto's,Overzicht

Liturgisch stuk, zondag 11 december

Uitleg liturgisch stuk, naar aanleiding van Lucas 1, de verzen 39 t/m 56

p1050249De blauwkleurige doek onder het liturgisch stuk staat voor Goddelijkheid en Onschuld.
De gekrulde takken die de bloem omvatten, beelden de blijheid van Maria uit.

Maria gaat op bezoek bij Elisabet.
Als ze aankomt, roept Elisabet haar toe, dat ze een bijzondere vrouw is.
Het kind van Elisabet springt op in haar buik.
Dan zingt Maria een lied over de bijzondere dingen die God doet.
In haar lied bezingt ze dat God oog heeft voor de kleine mensen en dat Hij een trouwe God is die redt.

Zij zingt:

“Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.”