Uitleg Liturgisch Bloemstuk, naar aanleiding van Lucas 1, de verzen 5 t/m 25;

Categories: Algemeen,Diaconie,Foto's,Overzicht,Speciale diensten

Uitleg Liturgisch Bloemstuk, naar aanleiding van Lucas 1, de verzen 5 t/m 25;

p1050233
Zacharias hoort een lied.
Als Zacharias in de tempel de offerdienst mag verrichten, komt de Engel Gabriël naar hem toe.
Zacharias is stomverbaasd als hij het grote nieuws hoort dat de engel hem brengt:
“Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de Hemel tot je neer.
En breng een nieuw en mooi verhaal,
dat ik vertel in mensentaal. “

Over de tafel hangt een paars kleed, waar overheen een bruin kleed ligt, de aarde voorstellend.
De Engel Gabriël komt op de aarde.
Het groen in de schikking is de kleur van hoop en verwachting.
De witte Amaryllus stelt Zacharias voor. Hij was die dag uitverkoren om dienst te doen in de tempel
en droeg een wit priesterkleed.
Na het bezoek van de Engel was hij met stomheid geslagen en kon niet meer spreken, wat wordt gesymboliseerd door het touw waarmee de Amaryllis-bloem is dichtgebonden.