Uitleg liturgisch bloemstuk laatste zondag kerkelijk jaar.

Categories: Algemeen,Diaconie,Foto's,Overzicht,Speciale diensten

We zien een lijn met bloemen als een grens of oever in donkere tinten als teken van het gemis,  het verdriet om de gestorvenen.Daartussen ook bloemen helder van kleur verbeeldend de goede herinneringen en ervaringen.Daartussen water met drijfkaarsjes, de overgang naar het licht op de andere oever, de bloemen in het wit.
Wanneer we de gestorvenen gedenken,laten we niet bedroefd zijnals mensen die geen hoop hebben, want niemand van ons sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God onze Heer, Hem behoren wij toe.