Uitleg liturgisch bloemstuk

Categories: Algemeen,Overzicht

In de schikking zijn witte bloemen verwerkt.

Wit is de kleur van zuiverheid en waarheid.

De kleden op de tafel zijn grijs en paars.

De kleuren van  rouw en verdriet.

In Psalm 46 staat het beeld van Gods schuilplaats centraal.

God is er en zal er zijn, ook in tijden van nood en verdriet.

Schuilplaats,  geborgenheid drukt de Bijbel ook uit in het beeld van de hand.

Onze namen zijn geschreven in de palm van Gods hand.

Het blad van de vingerplant is daarom als symbool daarvan in het stuk verwerkt.

De krans  die u ziet kent geen begin en einde,  dat wil zeggen:

Gods trouw duurt tot in eeuwigheid!