6 De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

Tekst bij avondmaal 29 september 2 Korintiërs 4: 6-10

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het Huis de Heeren gaan.

Tekst boven de ingang van de kerk Psalm 122:1

Geloven is… Ontvangen. Het overkomt je. “Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde”

Uit de visienota PKN 'De hartslag van ons leven'

“De Heer, onze God, liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. En je naaste liefhebben als jezelf.” Zo staat in de Bijbel te lezen. Jezelf helemaal geven, ergens helemaal voor gaan, je ergens vol overtuiging en met passie instorten. Maar ook: niet altijd juichend. Doorzettingsvermogen hebben, door de woestijn gaan. Met hart en ziel is: met alle vezels uit je bestaan. Uit één stuk.

Thema Startzondag 2013 Met hart en ziel geloven

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

Johannes 3:16