Startzondag op 11 september

  • 09:10

Ook dit jaar willen we het winterseizoen van onze Gemeente beginnen met een feestelijke Startzondag.

Zondag 11 september zal bol staan van de activiteiten, waarbij ook de inwendige mens niet zal worden vergeten. Het thema dit jaar is : ” DEEL JE LEVEN “

In tegenstelling tot andere jaren hebben we geen broodmaaltijd op het programma , maar een echte HIGH TEA !!

Een lunch met diverse overheerlijke hapjes, die door onze jeugdige gemeenteleden zullen worden klaargemaakt. Dit onder de enthousiaste leiding van Akke Buma en Grietje Ophuis

Vanzelfsprekend zal een mooie eredienst niet op het programma ontbreken.

 

In het kort ziet de dag er als volgt uit:

 

9.10 uur- Ontvangst met koffie en limonade

9.30 uur tot 10.20 uur- Eredienst

10.20 uur-10.30 uur – Uitleg activiteiten

10.30 uur – 10.45 uur – Kopje koffie/limonade

10.45 uur- Start diverse activiteiten ( jongste kinderen hebben hu n eigen activiteit)

12.00 uur – HIGH TEA ( LUNCH)

 

Reserveer deze dag alvast in uw/jullie agenda.

In de Paadwizer ( Nr. 7 van juli en augustus) is een aanmeldingsstrookje voor de HIGH TEA ( LUNCH) afgedrukt.

Lever dit strookje a.u.b. op tijd in !!

 

Ook is opgave mogelijk via email : sjoukestorm@hotmail.nl, en vanaf zondag 28 augustus a.s. zullen er ook intekenlijsten klaarliggen in de hal van de Kerk en van “De Rank”

 

We hopen dat het weer een fantastisch mooie en gezegende Startzondag mag worden.

 

De Startdienstcommissie