Startzondag: “Met hart en ziel geloven!”Start

Op zondag 15 september heeft onze gemeente op feestelijke wijze het nieuwe  winterseizoen verwelkomd. Ook komend half jaar zullen er in onze gemeente een groot aantal activiteiten plaatsvinden.

De startzondagcommissie had een gevarieerd programma samengesteld waarbij vanuit de gemeente van alle zijde hulp werd geboden.

Om half tien ’s morgens had de commissie die voor de koffie zorgt limonade, thee en koffie klaar. Dat de boodschap was doorgekomen dat we op deze zondag het winterwerk wilden gaan starten was goed overgekomen, de zaal was helemaal vol!

Om precies 10 uur waren de gemeenteleden in de kerk, waarbij Sanne Storm 11 gemeenteleden zo ver had gekregen dat ze er bijzonder uitzagen. Dat moest ook, want de kinderen van de nevendienst moest bij bijzondere mensen een papier zien te vinden die de tekst opleverde: “Startzondag 2013, Met hart en ziel geloven!”

De dienst:

Start3Tijdens de dienst bleven de kinderen van de kindernevendienst in de kerk, ook de tieners van onze gemeente zochten pas na de kerkdienst een eigen plek.

De kinderen hadden overigens een welkome versnapering voor iedereen: In plaats van het welbekende pepermuntje werd iedereen getrakteerd op een hart: het teken van deze startzondag!

Activiteiten:

Direct na de dienst snel een kop koffie, nadat iedereen een keus had gemaakt wat men ging doen!

Vijf groepen van ongeveer 4 personen verdwenen van ons terrein om een wandeling te maken door Harkema waarbij ze geleid werden door foto’s van straten en paden. Onderweg kregen ze opdrachten die sommigen “echt wel moeilijk vonden”.

Start5Een andere groep kreeg als opdracht om bepaalde gedeeltes van onze bijbel te herschrijven naar de hedendaagse tijd. Dat dat moeilijk was bleek uit het resultaat: Men had daar zelf een waardevollere inhoud aan gegeven. Tijdens een gesprek in de groep werd aangegeven dat men soms ervoer hoe op wonderlijke wijze  het geloof je denken en doen in positieve richting kan sturen.

In de kerk had Colinda een “levend ganzenbord” circuit uitgezet: in eerste instantie was dat buiten gepland, maar ondanks dat de nummers  met spijkers in de grond genageld zaten was de wind toch sterStart6ker dan de spijkers! Dit ganzenbord was natuurlijk toegespitst op kerk, bijbel en startzondag. Wel werd er achteraf gezegd: Wanneer alle spelregels gehandhaafd bleven, dan was men nu nog bezig….

Op het podium, de kerkenraadkamer werden een aantal liefhebbers creatief bezig gehouden met het thema van deze zondag.  Gerda en in mindere mate Andries (“Gerda kin dat better as my”) zetten een aantal gemeenteleden aan het “kleien”. Vanuit een voorbeeld kwam het thema van hart en ziel naar voren.

Onze jeugd:

Start7De kinderen in de kelder maakten intussen een prachtige sleutelhanger, de tieners waren teStart8 gast in de kapsalon van Annie Brouwer, immers, meer zalen hebben we niet!

Als leidraad hadden zij het bekende spel: “Ik hou van Holland” gekozen, maar gaven daar een eigen kerkelijke  invulling aan.

 

 

Aan tafel:

Nadat de laatste wandelaars binnen gekomen waren werd er getafeld. Nadat Sjouke de maaltijd had geopend met de wooStart9rden dat zelfs Obama en Poetin de soep van Anne het lekkerst  vinden kon iedereen genieten van de soep, broodjes en heerlijke salades. Er was ruim voldoende voor iedereen!

Na afloop van de maaltijd bedankte Willem iedereen van onze gemeente die mee had geholpen deze dag zo succesvol te laten verlopen. “It wurd gemeente betsjut dan ek: mei elkoar.  Lit ús dêr it kommend heal jier oan hâlde, mar ek de tiid dy’t der is nei dat heal jier!”.

Enkele uitspraken naar aanleiding van de fotospeurtocht:

Tijdens de wandeling zijn er dingen die ons doen denken aan de bijbel en aan het geloof: “Bord doodlopende weg: Als mens willen zo’n weg niet vervolgen, wij kiezen voor de open weg! Een vlinder doet ons denken aan de vrijheid die we hebben in ons geloof. Een duif doet ons denken aan de ark van Noach, maar ook aan vrede.

Het smalle fietspad en de brede zandweg ernaast doet denken aan de smalle en brede weg, de vissersboot aan vissers van mensen, een kraaiende haan doet denken aan de verloochenende Petrus, de hoge muur aan de Pauloane is de Muur van Jericho!

De vogels op het dak van Pauloane zijn de kwakkels in de woestijn, vogels in de lucht doen denken aan de raven die Elia zijn eten brengen.

Alle vijf groepen  gaven aan dat het thema  Met hart en ziel hen doet beseffen dat je geloof daaruit is opgebouwd. Voorbeelden die men daarbij gaf zijn Job, die alles kwijt was en toch bleef geloven en David tegenover Goliath.

 

Namens de startdienstcommissie.