START DIGITALE KERKDIENST!

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht,Speciale diensten

Zondag 17 mei hebben we onze eerste KERKDIENST DIGITAAL.

Dat betekent dus dat ook de PKN Harkema te zien en te beluisteren is via onze eigen website:  www.pknharkema.nl en dan op de voorpagina de knop kerkdienst gemist of via de website: www.kerkdienstgemist.nl en dan onze gemeente opzoeken.

De kindernevendienst kan ook via onze website worden bereikt!

Onze eigen pastor Smedes is voorganger, verder  werken zondag a.s. mee: Organist Wietse Veenstra, Siep Kooistra, André Weening, Koster Harm van der Meer, de ouderling van dienst en de diaken van dienst.

Bijzonder is dat tijdens deze dienst de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken. Ook zijn er weer afkondigingen, maar dat zullen er wel niet zoveel zijn….

U begrijpt dat wij als PKN gemeente Harkema niet vanaf het begin van de crisis deze kerkdiensten hebben verzorgd, we hadden niet verwacht dat verbetering van de situatie zo lang op zich liet wachten. We hopen dat de maatregelen binnenkort dusdanig versoepelt kunnen worden dat we weer samen naar de kerk kunnen gaan.

Nu dat niet zo blijkt te zijn willen we toch als teken van verbondenheid onze eigen dienst gaan verzorgen.

Lukt het niet de dienst bij te wonen, dan kunt u altijd nog de T.V. dienst van de PKN of van Omrop Fryslân bekijken.

Vanaf deze plaats wensen we de technici en de andere medewerkers een goede dienst toe.

De kerkenraad.