PKN Harkema heeft weer een eigen predikant!

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht

PKN Harkema heeft weer een eigen predikant!

Voorzitter Willem Feenstra overhandigt de beroepsbrief aan ds Landman.

Afgelopen woensdag, 2 december heeft onze gemeente, samen met Augustinusga een beroep uitgebracht op ds Inge Landman uit Oldeboorn. Ze heeft inmiddels te kennen gegeven dat beroep aan te nemen. Ze zal op 10 januari haar intrededienst houden in Augustinusga, de week daarop zal ze in Harkema welkom worden geheten. 

Na een lange periode vacant te zijn geweest hebben we weer een eigen predikant.

Dat ds. Landman waarschijnlijk het beroep zou gaan aannemen was al bekend bij beide gemeenten, toch is dit een officieel gebeuren en natuurlijk moet een beroep in overweging worden genomen.

Naast ds. Landman zijn dhr. Broer Smedes als pastoraal medewerker en Alexandra Dantuma die voor onze gemeente het jongerenwerk op zich heeft genomen bij ons werkzaam.

Als kerkenraad zijn we blij dat dit team zich inzet voor onze gemeente en wensen hen daarbij Gods steun en zegen toe!

Kerkenraad PKN Harkema.