Pinksteren

Categories: Algemeen,Diaconie,Foto's,Overzicht

Handelingen 2: Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest

De vurige bloemen in de schikking verbeelden de tongen.

De uitstorting van de heilige Geest wordt verbeeldt door de neerdalende lijnen