Leave minsken in Harkema,

Categories: Algemeen,Overzicht

Het nieuwe jaar is aangebroken. Wat was 2020 voor velen van ons een vreemd jaar en u en jullie zullen net als wij vast hebben teruggeblikt tijdens de feestdagen. We hopen dat 2021 daar waar nodig anders mag worden, met meer ontmoeting, nabijheid en ontspanning in het omgaan met elkaar. 

Voor mij begint het nieuwe jaar met een grote verandering, want sinds vandaag mag ik aan het werk als jullie predikant! Ik heb er naar uitgekeken en tegelijk zit ik nog wat onwennig achter mijn bureau dit stukje te schrijven. Want hoe begin je precies een baan als predikant? En dat in een tijd waar de meeste bijeenkomsten niet door kunnen gaan? 

Toch ga ik er vanuit dat we er met elkaar uitkomen en iets moois van gaan maken. De komende weken zal ik in ieder geval me bezig houden met kennismaken en luisteren en waar dat kan en mag mensen ontmoeten. 17 januari kunnen we de verbinding met elkaar zoeken via de videouitzending van de kerkdienst, en uiteindelijk hoop ik jullie natuurlijk als gemeente weer bij elkaar te zien.

Mocht u/jij contact met me willen dan kan dat via mail of telefoon: dsingelandman@pknharkema.nl of 0648829885. Ik werk voornamelijk op ma, di en do.

Ik sluit af met een prachtige tekst uit het Fries Lieteboek dat ik vorige week voor mijn verjaardag kreeg. Een tekst van overgave, maar ook een belofte om mee het nieuwe jaar in te nemen. God wil onze bron zijn, de grond waarop we staan en ons doel. Hij geeft richting, ook in het jaar dat voor ons ligt. In dat vertrouwen mogen we samen op weg gaan!

Binn’ Jo der net
As grun dêr’t ik op stean
de boarne dêr’t ik út put
it doel dêr’t ik hinne gean –
binn’Jo der net
wêr bliuw ik dan
yn tiid en ivichheid?
(Lied 926 – Peer Verhoeven)

Een hartelijke groet vanaf de pleats in Aldeboarn, ook van Hans en Boaz.

Ds. Inge Landman