Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden op dinsdag 20 december a.s.

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht,Speciale diensten

De tijd vliegt en voor we het weten is dit jaar al weer voorbij.
Maar voor we het jaar afsluiten mogen we met elkaar als ouderen en alleenstaanden van onze gemeente, het feest van de geboorte van onze Heere Jezus vieren.
Ook de “jongere” ouderen zijn dit jaar weer van harte welkom!
We gaan weer veel mooie kerstliederen zingen, luisteren naar een gedicht en een boeiend kerstverhaal én natuurlijk zijn de tafels weer feestelijk gedekt voor een lekkere en gezellige kerst-brood-maaltijd.
Tussendoor is er natuurlijk alle tijd om een praatje aan te knopen met uw tafelgenoten.

Vanaf 16.30 bent u welkom in “De Rank”. Om 17.00 uur willen we graag met het programma beginnen. Rond 19.00 uur zal deze avond worden afgesloten.
Natuurlijk willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

U kunt zich (uiterlijk dinsdag 29) november opgeven bij Rik de Vries of Lieske HuismaOok kunt u middels het opgavestrookje in de “Paadwizer” opgeven

Graag uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven. Tevens kunt u aangeven of u van huis gehaald en weer teruggebracht wilt worden.

Tijdige opgave is BESLIST nodig in verband met de inkoop voor de maaltijd.

 

We rekenen op een volle zaal en we zien u graag allemaal op 20 december in “De Rank”

De Diaconie

 

Opgave Kerstviering voor ouderen en alleenstaanden op dinsdag 20 december 2016

U kunt zich uiterlijk dinsdag 29 november opgeven bij Rik de Vries of Lieske Huisma

 

Graag uw naam, adres en telefoonnummer doorgeven.

Ook kunt u aangeven om wel of niet te worden opgehaald en weer thuisgebracht.