Het verhaal van Joop Gottmers

Categories: Algemeen,Overzicht,Speciale diensten

Op 6 November komt Joop Gottmers nei Drogeham. Disse man siet yn de swiere kriminaliteit en is dêr troch syn lieuwen utkaam. Hy fertelt syn ferhaal special foar jongeren. De tsjerke fan Drogeham nodigt us ek ut om te kommen. Wa wol mei op 6 November?

Kinst der sa hinne gean. Wolst mei in groepke mei? Stjoer Alexandra dan in appke.