Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’

Categories: Algemeen,Overzicht

De Discipelschapcursus ‘Leren leven van genade’ is een groeicursus waarin we inzetten op de persoonlijke relatie die ieder mens met God mag opbouwen. God is liefde en Hij verlangt er naar om Zijn liefde te delen met alle mensen, ook met jou! En geloven heeft alles te maken met relatie, een persoonlijke relatie met God. Dit is dan ook het belangrijkste doel van deze cursus. Om deel te kunnen nemen aan de cursus maakt het niet uit of je aan het begin staat van een persoonlijke relatie met God of dat je al een tijdje met Hem onderweg bent. Het belangrijkste is dat je het verlangen hebt te groeien in een persoonlijke relatie met God. In de cursus willen we je daar graag bij helpen.

Discipel van Jezus zijn
Onder een ‘discipel van Jezus’ verstaan we iemand die het verlangen heeft om van Jezus te leren en bereid is om in gehoorzaamheid aan Hem te leven. Dat was in de tijd van de Bijbel al zo, maar dat is in deze tijd niet anders. Ook vandaag roept Jezus ons op om aan Zijn voeten te komen zitten en van Hem te leren. En iedereen is welkom aan de voeten van Jezus!

Leren leven van genade
Jezus heeft genade in deze wereld gebracht. Genade betekent dat je iets krijgt dat je niet hebt verdiend. Als jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis, ontvang je volledige vergeving en spreekt God je helemaal vrij van alle schuld. Dat is pure genade! Daarnaast is genade ook een kracht van God die ons in staat stelt om te leren leven in de vrijheid die God voor ons bedoeld heeft en te leven in Zijn Koninkrijk. In de cursus willen we van Jezus leren wat genade is en hoe wij mogen leren leven van genade! Een ongelooflijk geschenk, maar tegelijkertijd ook een hele uitdaging!

Goed nieuws
Tijdens de cursus staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. We zullen uitgebreid stilstaan bij wat het sterven van Jezus voor ons betekent, maar ook wat Zijn opstanding en leven voor ons persoonlijk betekenen. ‘Evangelie’ betekent ‘goed nieuws’ en je mag ontdekken waarom de boodschap van het sterven en leven van Jezus goed nieuws is voor jou en voor iedereen die het horen wil. Als je de werkelijke boodschap van het kruis gaat begrijpen, zal dat je hart veranderen!

Identiteit
Door God te leren kennen zoals Hij werkelijk is, zul je ook jezelf leren kennen. Een belangrijk onderwerp in de cursus is dan ook je ‘identiteit in Christus’. In de cursus mag je ontdekken dat niet wat jij voelt, denkt of doet jouw identiteit bepaalt, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan! Je mag ontdekken wat het betekent om als kind van God te leven in Zijn gezin.

Informatieavond 19 september
Wil je weten of deze cursus ook bij jou past, kom dan gerust naar onze informatieavond op dinsdag 19 september a.s. om 19.45 uur in de Lantearne in Surhuisterveen. De cursus start begin oktober op zowel de dinsdagmorgen, de dinsdagavond en de woensdagavond. Op onze website www.stichtingrevelation.org staan alle data vermeld en kun je meer praktische informatie vinden. Bij vragen kun je ook bellen of mailen met Jelmina Overzet (telefoon: 06 222 883 72/  mail: info@stichtingrevelation.org) – Babs Santema, Stichting Revelation