Liturgisch stuk Kerst

De kleur van het stuk is wit. De kleur van licht,feestelijkheid en zuiverheid. Uw licht is op aarde verschijnen niet in het centrum van de macht, maar buitenaf in een stal, op stro tussen de dieren Uw licht is verschenen in een kwetsbaar kind als een kostbare parel  als een witte bloem in de winterkou…

Profielschets van de te beroepen predikant:

De profielschets van de te beroepen predikant voor de samenwerkende Protestantse Gemeenten te Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en Twijzel staat namens de 5 samenwerkende gemeente te lezen op de website van de PKN kerk van Augustinusga op de site gezegd. De info kunt u lezen via onderstaande link: https://augustinusga.protestantsekerk.net/profielschets/

Feesttent Sinoan 2019

Dit jaar komt het muziekkorps van het Leger des Heils uit Leeuwarden naar de feesttent. Zij verzorgen de dienst met veel zang, muziek en een meditatie. Zondag 23 juni om 19:30 uur Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting en nagesprek met leden van het muziekkorps.Het zou geweldig zijn dat velen uit Harkema de…