Bijbelgespreksgroep krijgt vervolg!

Categories: Algemeen,Diaconie,Overzicht

De laatste jaren kwam een flink aantal gemeenteleden in het winterseizoen bij elkaar als bijbelgespreksgroep.
Tijdens deze avonden hadden wij , onder de bezielende leiding van onze predikant Deborah van den Bosch, boeiende gesprekken over diverse Bijbelse onderwerpen.
Nu dominee van den Bosch ons helaas gaat verlaten, zijn er mogelijkheden gezocht om toch door te gaan met deze fijne gespreksavonden.
Zoals u wellicht weet hebben wij sinds kort, in de persoon van Erwin Kooistra, een stagiaire binnen onze gemeente.
Erwin heeft aangegeven dat hij bereid is de leiding van een dergelijke gespreksgroep op zich te nemen.
Natuurlijk zijn voor een dergelijke gespreksgroep gemeenteleden nodig die zich meer willen verdiepen in Bijbelse onderwerpen.
We gaan bij de gesprekken gebruik maken van het door Harald Overeem geschreven boekje, getiteld:

“Om te geloven heb ik de kerk nodig “.

De volgende hoofdstukken hiervan willen we graag behandelen:
De Kerk: Een plaats van vergeving-Een plaats van vrede – Een plaats van vrijheid-
Een plaats van vreugde- Een plaats van vriendschap- Een plaats van vroomheid-
Een plaats van gebed.
Hebt u of heb jij belangstelling om met ons mee te doen ?
Dan graag aanmelden vóór 21 oktober a.s. bij Sjouke Storm, Boskloane 48, Drogeham,
tel.nr. 361054.
Mag ook per mail : sjoukestorm@hotmail.nl

We komen 1x per 3 of 4 weken bij elkaar, dus ongeveer 7 avonden gedurende het winterseizoen.
De eerste kennismakingsavond is op woensdag 25 oktober om half acht in “De Rank”

Graag tot ziens !