Alpha-cursus gaat weer van start

Categories: Algemeen,Overzicht

De afgelopen jaren hebben heel veel mensen deze cursus met veel plezier gevolgd.

Ook in het nieuwe winterseizoen is het mogelijk hieraan mee te doen. Deelname is gratis ( alleen voor het weekend wordt een kleine bijdrage gevraagd).

Gedurende een negental (woensdag)avonden en een weekend, op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Je ontmoet verschillende mensen met eigen vragen en ideeën, waar alle ruimte voor is.

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt op een leuke, eigentijdse manier de basis van het christelijk geloof besproken.

Iedere avond wordt voorafgegaan door een gezamenlijke warme maaltijd.

De avonden zullen worden gehouden in gebouw “Het Lichtbaken” achter de vGKN-kerk, en zullen D.V. plaatsvinden op de volgende data: 18 en 25 jan., 1, 8, 15 en 22 februari (+ 17 en 18 febr.-weekend),

1, 15 en 22 maart. De slotavond is dan op 29 maart.

 

Heb je belangstelling of wil je graag wat meer informatie ?

 

Neem dan contact op met: Marten Claus, tel. 0512-364377, Ida Nicolai, tel. 0512-777447, Sjoerd de Graaf, tel. 0512-364175 of Lucia Storm, tel. 0512-361054

Leiding Alpha-cursus