Agenda Lichtpunt Kollumerzwaag Oktober 2016

Categories: Algemeen,Overzicht

Zondag 2 okt. Het vrouwenkoor “Credo” uit Harkema  zal voor ons optreden. Diaconie van de  Prot.Gemeente uit Buitenpost zullen ons voorzien van koffie/thee.

Vrijdag 7 okt. Vanmiddag is er een Grote Bingo. Aanvang  14.30 uur.

Zondag 9.okt. De tweede zondag in de maand is er een gezellig samenzijn van 15.00 -17.00 uur.

Zondag 16 okt. Het Christelijk Mannenkoor  “Patrimonium” uit Leeuwarden zal voor ons optreden. Diaconie van de Prot.gem. uit Engwierum  zijn onze gastvrouw/heer.

Vrijdag 21 okt. Quiz en een kleine bingo staat er voor vanmiddag op het programma. Aanvang 14.30 uur .

Zondag 23 okt. Het Chr. Gem. Koor “Soli Deo Gloria” uit Drachten verzorgen vanmiddag een optreden bij de Sing-In. Diaconie van de Prot.Gem.Dokkum-Aalsum-Wetsens  zorgen voor de koffie/thee.

Zondag 30 okt. Het Chr.Gem.Koor “Juliana” uit Burdaard begeleiden ons bij de Sing In. Diac.Prot.Gemeente Burdaard voorzien ons van koffie/thee.

 


 

Op zondagmiddag worden de gasten vanaf 15.00 uur welkom geheten met thee of koffie. Om 16.00 uur begint de Sing In. Inclusief een gezellige pauze duurt de koor- en samenzang meestal tot ongeveer 17.30 uur. Daarna kunt u voor € 3,00 aanschuiven voor de gezamenlijke broodmaaltijd. Elke tweede zondag in de maand is er een gezellig samenzijn in plaats van een Sing In. Dit samenzijn duurt van 15.00—17.00 uur.

Wilt u meer weten over het Lichtpunt en de activiteiten die er plaatsvinden dan kunt u ook onze website raadplegen op internet www.lichtpuntinfo.nl  of via telefoonnummer 0511-441542.