Adventposter: vakje 3

Categories: Algemeen,Jeugd,Overzicht

Vakje 3:

Kijk naar het 3e geopende vakje. Wat zien jullie?

Lijken de mannen belangrijk of juist niet? En waarom? 

Lees het bijbelverhaal bij Marcus 9:33-37