• 13:45

Tienerdiesnt in de Rank, aanvang 13.45 uur. Het thema is: Peaske m.m.v Bettine vd Ploeg en Joukje Hoekstra

  • 19:45

Doop & Daarna (groep van 2013) in de Rank.

  • 14:00

Kerkcafé in de Rank, van 14.00 tot 17.00 uur

  • 19:30

Club voor de 16+ groep van 19.30 tot 21.00 uur in de Rank.

  • 19:00

Club basisonderwijs in de Rank, aanvang 19.00 uur. Leiding: Sonja en Willie