In de 16+ groep zitten momenteel de volgende jongeren:

Romke Zwier
Tjitske Feenstra
Ricardo Hamstra
Jeannette Tijsma
David Westra
Sanne Storm
Harm Zwier
Johannes Zwier
Hillie Buma

Leiding:  Grietje Ophuis en Willem van der Meer

Heb je ook zin om eens langs te komen? Kijk dan in de agenda wanneer de volgende bijeenkomst is. Je bent van harte welkom!